ВПЛИВ Е-ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Гамова Ірина, кандидат економічних наук, доцент Державний торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/4

Ключові слова:

е-торгівля, глобалізація, маркетплейс, е-користувач, лібералізація торгівлі

Анотація

Розглянуто різні підходи науковців до впливу е-торгівлі на глобалізаційні перетворення у світі та в Україні. Про- аналізовано тенденції світового економічного розвитку і виявлено прямий зв'язок між економічним зростанням та то- ргівлею. Досліджено динаміку частки роздрібної е-торгівлі за регіонами та визначено регіональну частку е-торгівлі в роздрібній торгівлі. Здійснено аналіз країн зі швидким зростанням е-торгівлі, рівнем проникнення інтернету та кількі- стю е-користувачів. Приділено увагу розгляду ринкової капіталізації провідних підприємств е-торгівлі з капіталіза- цією в усьому світі та досліджено найбільші підприємства е-торгівлі у світі та в Україні, встановлено їхній вплив на глобалізаційні перетворення. Виявлено, що найсильніші економіки світу та найбільші е-підприємства світу не завжди відкриті до глобалізаційних перетворень.

Посилання

Frankel J. A., Romer, D. H. (1999). Does trade cause growth? American economic review, 89(3), P. 379-399.

Alcalá F., Ciccone A. (2004). Trade and productivity. The Quarterly Journal of Economics, 119(2), P. 613-646.

Durlauf S. N., Johnson P. A., Temple J. R. (2005). Growth econometrics. Handbook of economic growth, 1, P. 555-677.

Ortiz-Ospina E., Beltekian D., Roser M. (2018). Trade and Globalization. Our World in Data. URL: https://ourworldindata.org/trade- and-globalization (accessed 21.01.2023).

Tertychnyi Ya. S. (2021). Determinanty rozvytku elektronnoi komertsii v umovakh hlobalnoi dyhitalizatsii: dys. kand. ekon. nauk.

/ Tertychnyi Ya. S.; 08.00.02 – svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Vinnytsia: Donetskyi natsionalnyi universytet im. Vasylia Stusa, 197 s. Retrived from: https://abstracts.donnu.edu.ua/issue/view/340 (accessed 21.01.2023).

Motoryn P., Shliusarchyk B., Zhehlen P. (2021). Elektronna komertsiia epokhu hlobalizatsii. HERALD KNUTE, 136, S. 67-78. https://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(136)05 (accessed 21.01.2023).

Iatsenko O., Hriazina A., Shevchyk O. (2019). Elektronna komertsiia yak element hlobalnoi torhovelnoi systemy. Aktualni problemy ekonomiky. 8 (218), S. 4-15.

Marusei T. V. (2018). Osnovni tendentsii rozvytku rynku elektronnoi komertsii v Ukraini. Ekonomika i suspilstvo. 14, S. 1011-1015.

Balyk U. O., Kolisnyk M. V. (2014). Elektronna komertsiia yak element systemy svitovoho hospodarstva. Lvivskyi politekhnichnyi natsionalnyi universytet. 1, S. 11-19.

Nikolaiev V., Voloshchenko V. (2004). Torhovelna liberalizatsiia: konkurentsiia instytutiv. Politychnyi menedzhment. 4, S. 148-160.

Liberalizatsiia torhivli. Retrieved from: https://ua.nesrakonk.ru/trade-liberalization. (accessed 12.01.2023).

Global economy – Statistics & Facts (2022). URL: https://www.statista.com/topics/1467/global-economy/#topicHeader wrapper (accessed 21.01.2023).

Trends in global export value of trade in goods from 1950 to 2021. (2022). URL: https://www.statista.com/statistics/264682/worldwide- export-volume-in-the-trade-since-1950 (accessed 21.01.2023).

Global gross domestic product (GDP) at current prices from 1985 to 2027. (2022). URL: https://www.statista.com/ statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp (accessed 21.01.2023).

Algorithms: the future of everything. (2022). URL: https://kepios.com/blog/2022/7/4/algorithms-the-future-of-everything?rq=social% 20media (accessed 21.01.2023).

Simon Kemp. Digital 2022: global overview report. (2022). URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (accessed 21.01.2023).

Rozvytok novykh tekhnolohii stymuliuie investytsii i zrostannia elektronnoi komertsii. (2021). Retrived from: https://www.bdo.ua/uk- ua/insights-2/information-materials/2021/new-technology-developments-stimulate-e-commerce-investment-and-growth (accessed 21.01.2023).

Regional e-commerce share of retail in 2020, with a forecast for 2025. (2021). URL: https://www.statista.com/statistics/ 1192717/ecommerce-share-of-retail-by-region (accessed 21.01.2023).

Leading countries based on retail e-commerce sales growth in 2022. (2022). URL: https://www.statista.com/statistics/266064/ revenue-growth-in-e-commerce-for-selected-countries (accessed 21.01.2023).

The biggest US social media trends for 2022. URL: https://www.gwi.com/reports/us-social-media-trends (accessed 21.01.2023).

Digital Market Outlook. URL: https://www.statista.com/outlook/digital-markets?utm_source=kepios_analysis&utm_medium= articles&utm_campaign=accounts&utm_id=kepios (accessed 21.01.2023).

Annual net sales of Amazon in selected leading markets from 2014 to 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/672782/net- sales-of-amazon-leading-markets (accessed 21.01.2023).

Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2026. URL: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e- commerce-sales (accessed 21.01.2023).

Ecommerce in Ukraine, 2022. URL: https://ecommercedb.com/reports/ecommerce-in-ukraine-2022/339 (accessed 21.01.2023).

Derzhstat Ukrainy. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/spr.htm (accessed 21.01.2023).

KOF Swiss Economic Institute. URL: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html (accessed 21.01.2023).

Завантаження

Опубліковано

30-03-2023 – оновлено 30-03-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Гамова, І. (2023). ВПЛИВ Е-ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 27-33. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/4

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>