ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОННИХ ВИТРАТ УКРАЇНИ: НОВА ГЕОПОЛІТИЧНА ПАРАДИГМА ЧИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАЛИХ ТЕНДЕНЦІЙ?

Автор(и)

  • Ставицький Андрій, доктор економічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5645-6758
  • Харламова Ганна, доктор економічних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3614-712X
  • Шпирко Віктор, кандидат економічних наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4955-2685

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/16

Ключові слова:

видатки бюджету на оборону, оборонний бюджет, воєнний потенціал держави, державна політика у сфері оборони, прозорість фінансування оборонного сектору, економетричний апарат

Анотація

Найбільший з часів Другої світової війни військовий конфлікт в Європи ставить закономірні питання щодо економічного обґрунтування його причин, впливу на різні сектори економіки. Насамперед під аналіз потрапляє саме оборонний сектор, у якому за останні десятиріччя відбувалися значні зміни в усіх країнах. Проаналізовано, як ступінь фінансування оборонного сектору, прозорість такого фінансування та його величина впливають на розвиток національної безпеки та обороностійкості, наскільки глибоко розглядалися ці питання з методологічної точки зору. Досліджено питання витрат на оборону в Україні, рф, ЄС, США та Китаї. Показано, що в цих країнах спостерігалися різні тренди при фінансуванні армії, що було викликано різними стратегіями та підходами до ймовірності військового конфлікту високої інтенсивності. На основі економіко-математичного аналізу показано, що найбільший рівень мілітарізації спостерігався саме в рф, яка цілеспрямовано готувалася до війни, у той час як витрати України були приблизно на одному рівні. Одночасно, ЄС та США мали схожу і стабільну динаміку та амплітуду у видатках бюджету на оборону. Китай мав незмінний відсоток витрат на оборону в державному бюджеті. Зважаючи на поточну геополітичну ситуацію, слід очікувати подальшого зростання витрат на оборону в усіх зазначених країнах для проведення модернізації армій.

Посилання

The Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency. 2020. URL: https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2021/02/DCI-2020-Methods-Paper.pdf.

SIPRI Yearbook 2022. 2022. URL: https://www.sipri.org/yearbook/2022.

Оборонний бюджет у 2022 році зросте на 10 %, ДОЗ стане більшим на третину. 2021. URL: https://defence-ua.com/people_and_company/oboronnij_bjudzhet_u_2022_rotsi_viroste_na_10_doz_stane_bilshim_na_tretinu-5516.html.

Сайт журналу "Оборонний вісник". 2022. URL: https://defpol.org.ua/index.php/produkty-tsentru/zhurnal-oboronnyi-visnyk/361-zhurnal-oboronyivisnyk-2.

Ватаманюк-Зелінська У.З., Беднарчук В.В., Млінцова А.О. Фінансування потреб оборонної сфери в Україні // Інноваційна економіка, 2020.№ 7-8. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.7-8.3.

Романовська Ю.А., Урбанович В.А. Видатки на оборону: порівняльний аналіз ситуації в Україні та країнах НАТО // Гроші, фінанси і кредит,2018. Вип. 28-2. С. 117–120. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/28_2_2018/26.pdf.

Самсін Р.І. Щодо правових засад планування та формування оборонного бюджету України // Правові горизонти, 2019. С. 107–111. DOI: http://www.doi.org/10.21272/legalhorizons.2019.i19.p107.

Телегін В.В. Вплив економічної політики на забезпечення національної безпеки України // Вчені записки університету "Крок", 2022.№ 1(65). С. 34–42. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-34-42.

Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України. 2015. URL: https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/Analiz-polityky-NB-pravl-final.pdf.

Демешок О.О. Стан фінансового забезпечення сектору оборони України в контексті реалізації військової кадрової політики : зб. наук. пр.// Центр воєнно-стратегічних досліджень Нац. ун-ту оборони України імені Івана Черняховського, 2021. № 3(73). С. 102–108. DOI: https://doi.org/10.33099/2304-2745/2021-3-73/102-108.

Logistics and financial regulation of the defense-industrial complex in the system of troops / Denys Lisovenko, Nadiia Burdeina, Oleksandr Fedchenko et al. // Internat. Conf. on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021), Vol. 255. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501032.

Каляєв А.О. Шаповал О.М. Інституціональні проблеми безпеки та оборони ЄС у контексті розширення співробітництва з Україною // Ефективність державного управління, 2020. Вип. 3(64). С. 17–33. DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217586.

The Transparency of National Defence Budgets. 2011. URL: https://ti-defence.org/wp-content/uploads/2016/03/2011-10_Defence_Budgets_Transparency.pdf.

Transparency International Defence&Security Strategy 2021–2023. 2021. URL: https://ti-defence.org/publications/strategy-2021-2023/.

Скиба О.В., Глущенко Я.І. Компаративний аналіз витрат на оборонно-промисловий комплекс України та країн центральної та східної Європи // Економіка та управління національним господарством, 2020.Вип. 59-1. С. 81–85. DOI:https://doi.org/10.32843/bses.59-13.

Військові видатки – 2019: найбільше зростання за останнє десятиліття. 2020. URL: https://armyinform.com.ua/2020/05/06/vijskovi-vydatky-2019-najbilshe-zrostannya-za-ostannye-desyatylittya/.

A Study of Project Financing on the Defense Industry in Systems Thinking Perspective / Day-Yang Liu, Chia-Kan Wang, Chung-Yi Fang and Pei-Leen Liu // J. of Applied Finance & Banking, 2021. Vol. 11, № 2. P. 149–167. DOI: https://doi.org/10.47260/jafb/1126.

Mowlaei M., Golkhandan A. Dynamic Analysis of the Impact of Military Expenditure on Economic Growth in Oil and Non-Oil Countries in the Middle East // Iran. Econ. Rev., 2015. Vol. 19, № 2. P. 233–250. URL: https://ier.ut.ac.ir/article_56081_d6a3eab6d6403a70325f9fa4dc0de738.pdf.

Deger S. Somnath S. Military expenditure and developing countries // Handbook of Defense Economics, 1995. Vol. 1. P. 275–307. DOI:https://doi.org/10.1016/S1574-0013(05)80013-4.

Methodological approach to forecasting military expenditures of some countries of the world based on analysis of the dynamics of these expenses for a long-term period / Oleh Semenenko, Liliia Semenenko, Victoriia Koverga et al. // J. of Sci. Papers Soc. Development and Security, 2021. Vol. 11, № 2. P. 152–177. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2021.11.2.15.

Narayan Paresh Kumar, Smyth Russell. The military expenditure external debt nexus: new evidence from a panel of middle eastern countries.2007. – URL: https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/ 0010/925552/the_military_expenditure-external_debt_nexus_new_evidence_from_a_panel_of_middle_eastern_countries.pdf.

Управління фінансами сектору оборони та безпеки України / І.О. Лютий, Ю.В. Петленко, Г.О. Харламова та ін. Київ, 2022. 209 p.

Як змінювалась чисельність ЗСУ протягом 1991–2015 років.2015. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/26885882.html.

Як змінювалися чисельність ЗСУ та витрати на оборону з 2013 року. 2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku.

Military expenditure (current USD) – Ukraine. 2022. URL: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=UA.

Military expenditure (current USD) – United States. 2022. URL: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=US.

Список країн НАТО [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%

BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E.

Armed forces personnel (% of total labor force) – Russian Federation. 2022. URL:https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.TF.ZS?locations=RU.

Завантаження

Опубліковано

28-03-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Ставицький, А., Харламова, Г., & Шпирко, В. (2023). ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОННИХ ВИТРАТ УКРАЇНИ: НОВА ГЕОПОЛІТИЧНА ПАРАДИГМА ЧИ ЗБЕРЕЖЕННЯ СТАЛИХ ТЕНДЕНЦІЙ?. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 126-140. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/16

Схожі статті

1-10 з 38

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають