Головна

Назва: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

ISSN 1728-2667 eISSN 2079-908X

DOI:  https://doi.org/10.17721/1728-2667

Галузі науки:

051 - Економіка

071 - Облік і оподаткування

072 - Фінанси, банківська справа та страхування

073 - Менеджмент

075 - Маркетинг

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

292 - Міжнародні економічні відносини

 

Зареєстровано: Міністреством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 25420 - 15360ПР від 03.02.2023 р.

Журнал  включено до переліку наукових фахових видань України (категорія Б) Наказом Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.

Засновник-видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 1958

Мови видання: українська, англійська, німецька

Періодичність: двічі на рік

Сторінка у Фейсбук

Поточний випуск Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка 1 (222) 2023

Рекомендуємо Інвестиційні рішення релокації бізнесу / Цифрова фінансова інклюзія та сталий розвиток / Фінансування оборонних витрат України