РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Шпикуляк Олександр, доктор економічних наук, професор ННЦ "Інститут аграрної економіки"
  • Шолойко Антоніна, доктор економічних наук Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0003-1239-4281
  • Юхименко Володимир, кандидат економічних наук Київський національний університет імені Тараса Щевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/20

Ключові слова:

рівень життя, бізнес-проєкти, сільські території, сталий розвиток, фінансування впливу

Анотація

У кризових умовах сприяння ініціативам зі створення кооперативів у сільській місцевості особливо актуальне для підвищення соціально-економічного добробуту сільських домогосподарств. Розглянуто концептуалізацію значення кооперації у підвищенні соціально-економічного добробуту сільських домогосподарств. Для аналізу основних показників соціально-економічного розвитку сільських домогосподарств у довоєнний період використано дані Держстату України. Ініціативи зі створення кооперативів у сільській місцевості в умовах воєнного стану досліджено на онові даних національного проєкту "Неймовірні села України" у 2022 р. Монографічний підхід і побудову логічної моделі застосовано при поглибленні значення кооперації у підвищенні соціально-економічного добробуту сільських домогосподарств. З'ясовано, що довоєнний стан сільських домогосподарств України характеризується низькими показниками соціально-економічного розвитку. Відповідно воєнний та повоєнний періоди функціонування сільських домогосподарств будуть характеризуватися падінням рівня добробуту сільських домогосподарств. Запропоновано розглядати об'єднання в кооперативи як інституційно важливий процес консолідації можливостей окремих сільських домогосподарств з метою підвищення їхнього соціально-економічного добробуту та забезпечення сталого розвитку в сільській місцевості. Аналіз бізнес-проєктів зі створення сільськогосподарських кооперативів вказав на те, що подальші дослідження варто проводити в напрямі вдосконалення механізмів залучення фінансування для реалізації діяльності кооперативів у сільській місцевості як за допомогою традиційних інструментів, так і новітніх інструментів із цільовим впливом на сталий економічний, соціальний і екологічний розвиток. Відповідно ефект щодо підвищення соціально-економічного добробуту сільських домогосподарств матиме дуальний характер: організаційний – при об'єднанні в кооператив та економічний – при залученні фінансування від облігацій з цільовим призначенням.

Посилання

Туган-Барановський М. І. Політична економія: курс популярний. Київ : Наук. думка, 1994.

Бородаєвський С. В. Історія кооперації. Центр учбової літера- тури, 2019.

Нестуля О. О., Аліман М. В. Теорія кооперації Бориса Мартуса. ПУЕТ, 2019.

Губеня Ю. Е. Кооперація власників особистих селянських господарств: ескіз і емпірика моделі на основі приватної ініціативи // Коопера- тивні читання, 2019. С. 27–31.

Яке майбутнє сільськогосподарських кооперативів? : кол. монографія / за ред. В. Зіновчук. Поліський національний університет, 2022.

Спільна діяльність малих та середніх виробників сільськогоспо- дарської продукції як проста форма кооперації (у формі договору прос- того товариства): методичні рекомендації / Лупенко Ю. О., Малік М. Й, Шпикуляк О. Г. та ін. ННЦ "ІАЕ", 2022.

Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія. ННЦ "ІАЕ", 2019.

Пантелеймоненко А. Про дискусійність позитивного впливу де-мутуалізації на процес реформування кооперативного сектору економіки // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск, 2012. № 11. С. 5–8.

Грішнова О. А., Міщук Г. Ю. та Олійник О. О. Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків : монографія. НУВГП, 2014.

Звонар В. П. Формування та реалізація соціальної відповідальності в Україні : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.07. Ін-т демогра- фії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, 2018.

Корнецький А. О. та Нагаївська Д. Ю. Соціальне підприємниц- тво і соціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання // Причорноморські економічні студії, 2016. № 11. С. 204–208.

Лункіна Т. І. Соціальна відповідальність в аграрному секторі економіки України : монографія. Дизайн і поліграфія.

Mair J., Robinson J. and Hockerts K. Social Entrepreneurship. Palgrave Macmillan, 2006.

Свинчук А. А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнесінформ, 2016. № 1. С. 195–200.

Близнюк В. В. Добробут. Енциклопедія Сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-22384.

Кізима Т. Домогосподарство як елемент економічної системи: сутність, еволюція та функції в умовах ринку // Вісн. ТНЕУ, 2008.№ 3. С. 22–36.

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості у 2021 р. // Держстат, 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/ operativ/menu/gender/gender_dok/2021/sg/OHDGSM_2021.xlsx.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2021 р. Держстат, 2022. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2021/zb/07/zb_cdhd_21.pdf.

Неймовірні села України. Проєкти розвитку сільських територій // Агропортал, 2022. URL: https://agroportal.ua/project/neymovirni-sela- ukrajini.

Вишневська О. М., Бобровська Н. В. Еколого-орієнтований підхід у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектора // Економіст, 2013. № 6. С. 46–48.

Impact of the war on agriculture and rural livelihoods in Ukraine. Findings of a nation-wide rural household survey // FAO, 2022. URL: https://www.fao.org/3/cc3311en/cc3311en.pdf.

Maslow A. H. A theory of human motivation // Psychological Review, 1943. URL: https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm.

Соціальне підприємництво як відповідь суспільства на соціальні потреби // Ліга-Закон, 2021. URL: https://biz.ligazakon.net/interview/ 205014_sotsalne-pdprimnitstvo-yak-vdpovd-susplstva-na-sotsaln-potrebi.

Шолойко А. С. Соціальні облігації як інструмент забезпечення добробуту домогосподарств : мат-ли ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 1-2 груд. 2022) // Грудневі читання "Стійкість бізнесу і добробут до- могосподарств: фінансові та соціальні аспекти", 2022. № 14. С. 109–111.

Завантаження

Опубліковано

28-03-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Шпикуляк , О. ., Шолойко , А. ., & Юхименко, В. . (2023). РОЗВИТОК КООПЕРАЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ: КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 156-163. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/20

Схожі статті

1-10 з 22

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають