ЦИФРОВА ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Науменкова Світлана, доктор економічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0001-8582-6044
  • Міщенко Світлана, доктор економічних наук, професор Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Міщенко Володимир, доктор економічних наук, професор ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/13

Ключові слова:

фінансові послуги, цифрова фінансова інклюзія, фінансові інститути, фінансові індикатори

Анотація

Визначено зміст та основні складові цифрової фінансової інклюзії для прискорення досягнення цілей сталого розвитку в умовах повоєнного відновлення в Україні. Охарактеризовано складові інфраструктури надання цифрових фінансових послуг. На основі використання даних обстежень Світового банку здійснено кількісне оцінювання рівня цифрової фінансової інклюзії за основними напрямами фінансового обслуговування населення України та інших країн світу. Надано рекомендації щодо подолання існуючих бар'єрів для розширення цифрового доступу населення до фінансових послуг в Україні. Актуалізовано питання про визнання вільного доступу до інтернету фундаментальним правом кожної людини – цифровим правом.

Посилання

Sustainable Development Goals in Ukraine. URL: https://ukraine.un.org/en/sdgs.

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru- ukrayini-do-2025-roku-7686.

World Bank. Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access : World Bank Policy Research Report, 2008. Washington, DC. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6905.

The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. URL: https://globalfindex.worldbank.org.

Financial inclusion is a key enabler to reducing poverty and boosting prosperity. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/ overview.

Financial Inclusion Forum. Leaving No One Behind. 2019. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansova-inklyuziya-zadlya-ekonomichnogo- zrostannya-pidsumki-mijnarodnogo-forumu-z-finansovoyi-inklyuziyi-nikogo- za-bortom.

A Digital Agenda for Europe. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. URL: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=en.

Міщенко В. І., Науменкова С. В., Міщенко С. В. Цифрові гроші центральних банків: майбутнє інституційних змін у банківському секторі // Фінанси України, 2021. № 2. С. 26–48. doi: 10.33763/finukr2021.02.026.

Mishchenko V., Naumenkova S., Grytsenko A., Mishchenko S. Operational risk management of using electronic and mobile money // Banks and Bank Systems, 2022. № 17 (3). Р. 142–157. doi: http://dx.doi.org/ 10.21511/bbs.17(3).2022.12.

Payment aspects of financial inclusion // Washington World Bank Group, 2016. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/80648147 0154477031/Payment-aspects-of-financial-inclusion.

Lauer K., Timoty L. Digital Financial Inclusion: Implications for Customers, Regulators, Supervisors, and Standard-Setting Bodies. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). URL: https://www.cgap.org/ sites/default/files/researches/documents/Brief-Digital-Financial-Inclusion- Feb-2015.pdf.

Demirguc‐Kunt A., Hu B., Klapper L. Financial Inclusion in the Europe and Central Asia Region: Recent Trends and a Research Agenda // WBG, 2019. doi:10.1596/1813-9450-8830.

The Global Findex Database 2017. Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution / A. Demirgüç-Kunt, L. Klapper, D. Singer et al. // The World Bank Economic Review, 2020. 34 (Supplement). Р. S2–S8. doi: 10.1596/978-1-4648-1259-0.

Demirgüç-Kunt A., Klapper L., Singer D. Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence // Policy Research, 2017. WPS 8040. 25 р. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/ en/403611493134249446/pdf/WPS8040.pdf.

Винник Р. Розвиток фінансової інклюзії в Україні // Економіка та суспільство, 2021. № 31.doi:10.32782/2524-0072/2021-31-45.

Дудинець Л.А., Верней О.Є. Фінансова інклюзивність та її дете- рмінанти // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 2018. № 2(130). С. 8–13. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20182(130)/ sep20182(130)_008_DudynetsL,VerneiO.pdf.

Гражевська Н., Чигиринський А. Розвиток підприємницьких цифрових екосистем як чинник повоєнного відновлення економіки України // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Економіка, 2022. № 2(219). С. 17–24. doi: 10.17721/1728-2667.2022/219-2/3.

Корнівська В. Інституційні ризики фінансової інклюзії // Економі- чна теорія, 2020. № 4. С. 45–64. doi: 10.15407/etet2020.04.045.

Краус К., Краус Н., Поченчук Г. Інституціональні аспекти та ци- фровізація фінансової інклюзії в національній економіці // Innovation and Sustainability, 2022. № 2. С. 18–28. URL:https://doi.org/10.31649/ ins.2022.2.18.28.

Кластерний підхід в оцінці довоєнного рівня фінансової ін- клюзії населення регіонів України на ринку банківських кредитів / Т. Майорова, І. Тимошенко, С. Урванцева та ін. // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2023. № 1(48). С. 64–76. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3975.

Sithole N., Sullivan Mort G., D'Souza C. Building blocks of financial inclusion through customer experience value at financial touchpoints in Southern Africa // Internat. J. of Bank Marketing, 2021. № 39(3). Р. 360–380. doi: 10.1108/IJBM-07-2020-0409.

Lee-Ying Tay, Hen-Toong Tai, Gek-Siang Tan. Digital financial inclusion: A gateway to sustainable development. Heliyon, 2022. № 8. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e0.

Naumenkova S., Mishchenko S., Dorofeiev D. Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine // Investment Management and Financial Innovations, 2019. № 16(3). P. 194–205. doi: 10.21511/imfi.16(3).2019.18.

Науменкова С.В., Міщенко С.В. Цифрова фінансова інклюзія: можливості та обмеження для України // Наук. вісн. ОНЕУ, 2020. № 1-2 (274-275). С. 133–149. doi: 10.32680/2409-9260-2020-1-2-274-275-133-149.

G20 Financial Inclusion Indicators (2016 Update). The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI). URL: https://www.gpfi.org/ publications/g20-financial-inclusion-indicators-2016-update.

Financial competence framework for adults in the European Union // OECD, 2022. URL: https://www.oecd.org/finance/financial-competence- framework-for-adults-in-the-European-Union.htm.

Міщенко В., Науменкова С., Міщенко С. Наслідки пандемії COVID-19 та необхідність цифрової трансформації вищої освіти //Вища школа, 2022. № 3-4. С. 7–34. URL: https://www.researchgate.net/ publication/365455608.

Оприлюднено Рамку фінансових компетентностей дорослого населення України // НБУ, 24 лист. 2024. URL: https://bank.gov.ua/ua/ news/all/oprilyudneno-ramku-finansovih-kompetentnostey-doroslogo- naselennya-ukrayini.

Завантаження

Опубліковано

25-03-2023 – оновлено 25-03-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Науменкова , С. ., Міщенко , С. ., & Міщенко , В. . (2023). ЦИФРОВА ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 102-112. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/13

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>