Е-УРЯДУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ РЕЄСТР

Автор(и)

  • Негрей Марина, кандидат економічних наук Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Тараненко Андрій, аналітик Metro cash & carry

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/14

Ключові слова:

електронне урядування, Державний аграрний реєстр, аграрний сектор, цифровізація, аграрна політика

Анотація

Досліджено електронне урядування аграрного сектору України на прикладі Державного аграрного реєстру. Проведено огляд вітчизняних та іноземних досліджень щодо впровадження цифрових технологій в управління аграрним сектором. Досліджено передумови виникнення Державного аграрного реєстру, його функціонал та структуру. На основі проведеного SWOT-аналізу встановлено, що основними загрозами функціонування Державного аграрного реєстру є ви- тік даних, кібератаки та можливі технічні проблеми. Основними можливостями є підвищення рівня цифрової грамотності громадян та зростання аграрного сектору за рахунок державної/міжнародної допомоги та використання сучас- них технологій. Проведене дослідження дозволило зробити висновки про подальші напрями розвитку електронного урядування аграрного сектору України.

Посилання

Scenarios for European agricultural policymaking in the era of digitalisation / M.H. Ehlers, R. Finger, N. El Benni et al. // Agricultural Systems, 2022. № 196. 103318. URL: https://doi.org/10.1016/j.agsy. 2021.103318.

Ehlers M. H., Huber R. & Finger R. Agricultural policy in the era of digitalisation // Food Policy, 2021. № 100, 102019. URL: https://doi.org/ 10.1016/j.foodpol.2020.102019.

What are the priority research questions for digital agriculture? / J. Ingram, D. Maye, C. Bailye et al. Land Use Policy, 2022. № 114. 105962. URL: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105962.

Nehrey M. & Zomchak L. Digital Technology: Emerging Issue for Agriculture. In: Advances in Artificial Systems for Logistics Engineering. Cham : Springer International Publishing, 2022. P. 146‒156. doi.org/ 10.1007/978-3-031-04809-8_13.

Nehrey, M., Koval, T., Rogoza, N., & Galaieva, L. Application Possibilities of Data Science Tools in Agriculture: A Review. Advances in Artificial Systems for Medicine and Education VI, 2023. P. 253‒263. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-24468-1_23.

Shakhovskoy M., Saab W. and Colina C. Agricultural "Platforms" In A Digital Era: Defining the Landscape, march 2021.

Про схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Кабінет Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1467-2021-%D1%80#Text.

Дія. URL: https://diia.gov.ua/ (дата звернення 15.11.2022).

M.E. Doc. Cвоєчасна звітність та простий обмін документами. URL: https://medoc.ua/ (дата звернення 15.11.2022).

Prozorro. URL: https://prozorro.gov.ua/. (дата звернення 15.11.2022).

HELSI.me. URL: https://helsi.me/. (дата звернення 15.11.2022).

Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ (дата звернення 20.11.2022).

Державний аграрний реєстр. URL: https://www.dar.gov.ua/ (дата звернення 20.11.2022).

Pal S. K. Changing technological trends for E-governance. In: E-governance in India. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019. P. 79‒105. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-8852-1_5.

Panganiban G. G. F. E-governance in agriculture: digital tools enabling Filipino farmers // J. of Asian Public Policy, 2019. № 12(1). P. 51‒70. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/-17516234.2018.1499479.

Strategy for implementing e-governance in the agriculture sector in Bangladesh / M. N. Uddin, M. G. Rahman, M. S. Sarkar et al. // Internat. J. of Engineering and Technology, 2009. № 6(4). P. 622‒629. URL: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20103147759.

Yadav N. Agricultural marketing and e-Governance: Strategies to meet the Challenges in the 21st Century // The Indian J. of Political Science, 2010. P. 345‒351. URL: https://www.jstor.org/stable/42748392.

Андрєєва О. М. Е-урядування Південної Кореї: стратегія успіху // Регіональні студії, 2019. C. 67.

Agritech startup ecosystem in Ukraine: ideas and realization / V. Babenko, L. Zomchak, M. Nehrey et al. // Digital Transformation Technology: Proceedings of ITAF 2020. Springer Singapore, 2022. P. 311‒322. https://doi.org/10.1007/978-981-16-2275-5_19.

Застрожнікова І. В. Основи електронного урядування в аграрному секторі економіки України, 2019.

Кулик С. М. & Кравчук О. С. Електронне урядування в Україні та зарубіжний досвід у цій сфері // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Міжнародні відносини, 2011. № 20. С. 100‒103.

Негрей, М., Тараненко, А., & Костенко, І. (2022). Аграрний сектор України в умовах війни: проблеми та перспективи. Економіка та суспільство, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-38.

Негрей, М. В., & Трофімцева, О. В. Аналіз функціонування аграрного сектору України в умовах війни // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Економічна, 2022. № 102. С. 49‒56. https://doi.org/ 10.26565/2311-2379-2022-102-06.

Про державну підтримку сільського господарства України : За- кон України // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1877-15#Text.

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції : Закон України від 5 лист. 2020 р. № 985-IX // Верховна Рада України, 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-20#Text.

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави : Указ Президента України від 08 лист. 2019 р. № 837 // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text.

Питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку системного" проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України" : Розпорядження Кабміну України від 17 квіт. 2019 р. № 260 // Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/260-2019-%D1%80#Text.

Світовий Банк. URL: https://www.worldbank.org/. (дата звернення 05.12.2022).

Мінагрополітики: через ДАР аграрії можуть податись на дві програми держпідтримки // Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/news/minagropolitiki-cherez-dar-agrariyi- mozhut-podatis-na-dvi-programi-derzhpidtrimki.

Понад 17 тис. агровиробників є учасниками програми держпідтримки у Державному аграрному реєстрі // Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/news/ponad-17-tis- agrovirobnikiv-ye-uchasnikami-programi-derzhpidtrimki-u-derzhavnomu- agrarnomu-reyestri.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. URL: https://www.fao.org/. (дата звернення 07.12.2022).

Як подати заявку на отримання рукавів для зберігання зерна: практичний вебінар з покроковою інструкцією // Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/news/yak- podati-zayavku-na-otrimannya-rukaviv-dlya-zberigannya-zerna-praktichnij- vebinar-z-pokrokovoyu-instrukciyeyu.

Єдиний державний реєстр. URL: https://usrreg.minjust.gov.ua/ (дата звернення 09.12.2022).

Державний земельний кадастр. URL: https://e.land.gov.ua/. (дата звернення 09.12.2022).

Єдиний державний реєстр тварин. URL: https://www.agro- id.gov.ua/. (дата звернення 09.12.2022).

Державний реєстр речових прав. URL: https://diia.gov.ua/ services/informaciya-z-derzhavnogo-reyestru-rechovih-prav-na-neruhome- majno. (дата звернення 09.12.2022).

Завантаження

Опубліковано

25-04-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Негрей , М. ., & Тараненко , А. . (2023). Е-УРЯДУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ РЕЄСТР. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 113-119. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/14

Схожі статті

1-10 з 11

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>