Авторство і співавторство

Політика щодо авторства журналу відповідає правилам і рекомендаціям COPE, Elsevier і EASE.

Очікується, що всі особи, згадані в оригінальній статті як автори, зробили вагомий внесок у дослідження. 

Усі особи, зазначені як автори, мають відповідати критеріям авторства (ISMJE 2022), зокрема вони повинні:

  • зробити вагомий внесок у концепцію та методологію дослідження, збір, аналіз та інтерпретацію даних;
  • брати участь у написанні або доопрацюванні статті в частині її інтелектуального змісту;
  • нести відповідальність за всі аспекти роботи, пов’язані з точністю чи цілісністю будь-якої частини  статті;
  • затвердити остаточний варіант  статті.

Журнал заохочує авторів використовувати таксономію CrediT.

Редакція не обмежує кількості  авторів конкретної публікації, це відповідальність співавторів, які мають керуватися викладеними в цій частині вимогами до визначення авторства та співавторства.

Не допускається змінювати авторів статті на етапі її розгляду редакцією. У разі виникнення спору між авторами щодо їхнього внеску після подання статті до редакції, редакція призупиняє  роботу над статтею до відповідного повідомлення від авторів про остаточне розв'язання всіх проблем.

Неприпустимими є три види авторства:

  • автори-«привиди», які не роблять вагомого внеску (часто оплачують публікацію або є комерційними спонсорами публікації);
  • автори-«гості», які не роблять помітного внеску, але зазначені в переліку авторів, щоб збільшити шанси на публікацію;
  • «обдаровані» автори, чий внесок ґрунтується винятково на слабкій належності до дослідження.

Порядок розміщення авторів у публікації повинен базуватися на спільному рішенні співавторів відповідно до  значущості внеску кожного автора.

Особи, які беруть участь у дослідженні, але не відповідають критеріям журналу щодо авторства, повинні бути внесені до списку «Учасники» або «Консультанти». Наприклад: особи, які допомагали в дослідженні порадами, надавали  дослідницький  простір, підтримували фінансово тощо.