ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Алла СТЕПАНОВА, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1711-7948
  • Сергій КАЛЬНИЙ, канд. екон. наук, доц. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0966-9320

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/17

Ключові слова:

інвестиційна привабливість підприємства, конкурентоспроможність, інтегральний показник оцінювання, стратегії

Анотація

Вступ. Основними критеріями для обрання об’єкта інвестування виступає рівень його інвестиційної привабливості. За наявності різноманітних методик проведення оцінювання рівня інвестиційної привабливості існує ризик суб’єктивного оцінювання, що може призвести до фінансових втрат. Аналіз підприємства з використанням методів стратегічного і фінансового аналізів демонструє результат, який сприяє максимально повно оцінити перспективність інвестування в обраний об’єкт, галузь, територію. Метою дослідження є визначення рівня інвестиційної привабливості підприємства у сфері телебачення та розгляд можливих напрямів щодо її підвищення для забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняному ринку. Об’єктом дослідження є процес визначення інвестиційної привабливості підприємства медіасфери.

Методи. Для розкриття мети і завдань дослідження використано методи аналізу і синтезу (аналіз медіаринку та виокремлення головних гравців на ньому), стратегічного аналізу для позиціонування об’єкта дослідження через побудову багатокутника конкурентоспроможності та матриці стратегічних орієнтирів для підприємства медіаринку, методи фінансового аналізу для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства.

Результати. Досліджено підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства та особливостей застосування інтегрального показника в цьому процесі. Виокремлено переваги і недоліки цього методу. Застосовано інтегральний показник оцінювання інвестиційної привабливості підприємства сфери телебачення. Проаналізовано стан ринку медіа та проведено оцінювання конкурентоспроможності головних його учасників за такими факторами, як: кадровий потенціал, ресурсний потенціал, виробничі можливості, інвестиційний потенціал, пізнаваність та адаптованість до нових умов.

Висновки. Визначено конкурентні переваги підприємства та розроблено матрицю стратегій для підвищення його інвестиційної привабливості через виявлення основних проблем у діяльності підприємства в таких сферах: людський капітал, інноваційний капітал, виробничі та технічні можливості. Робота над усуненням визначених прогалин у діяльності компанії сприятиме просуванню виробленого продукту на вітчизняному ринку та перспективному, східноєвропейському згідно з стратегічними планами підприємства.

Посилання

Bashynska, I., Smokvina, G., Yaremko, L., Lemko, Y., Ovcharenko, & T., Zhang, S. (2022). Assessment of investment and innovation image of the regions of Ukraine in terms of sustainable transformations. Acta Innovations, 43, 63–77. https://doi.org/10.32933/ActaInnovations.43.6

Binda, J.P., Prokopenko, M., Ramskyi, A., Shuplat, O., Halan, L., & Mykhaylenko, D. (2020). Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises. International Journal of Management (IJM), 11(2), 27–35. https://ssrn.com/abstract=3551999

Fishman, Jay E., Pratt, Shannon P., Morrison, & William J. (2006). Standards of Value: Theory and Applications, Wiley, 1 ed.

Foreign direct investment in Ukraine (2002-2023). (n.d.). https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/ [in Ukrainian].

Fyliuk, H., & Akulenko K. (2018). Methodological principles of evaluation of investment attractiveness of the enterprise. Baltic Journal of Economic Studies, 4(5), 387–395. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-387-395

Kharlamova, G.O. (2009). Indicators of investment attractiveness of Ukraine. Current problems of the economy, 3(93), 45–56 [in Ukrainian].

Kharlamova, G. (2014). Investment attractiveness of Ukrainian regions: Rating assessment and marketing promotion. Journal of International Studies, 7(1), 9–26. http://doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-1/1

Mayorova, T.V. (2009). Investment activity: understudy. Center of educational literature [in Ukrainian].

Mysaka, G.V., & Derun I. A. (2018). Determination and assessment of indicators of the company's investment attractiveness based on financial reporting data. Finances of Ukraine, 3, 116–128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_3_9 [in Ukrainian].

Naidovska, A., & Andrienko, Ya. (2023). Systematization of methods of analysis of the investment attractiveness of the enterprise. Young Scientist, 6(118), 84–88. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-6-118-17 [in Ukrainian].

Nosova, O.V. (2007). Investment attractiveness of the enterprise. Strategic priorities. 1 (2), 120–126 [in Ukrainian].

Ovcharenko, T., & Stepanova, A. (2017). Methodical approaches to determining the investment attractiveness of Ukrainian industries. Young Scientist, 5(45), 684–689 [in Ukrainian].

The method of integral assessment of the investment attractiveness of enterprises and organizations. (1998). Verkhovna Rada of Ukraine. (Order of the Agency for the Prevention of Bankruptcy N 214/2654 of 23.02.1998). http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98 [in Ukrainian].

Yastremska, O.M. (2003). Investment activity of industrial enterprises: methodological and methodical principles: monograph. VD "INZHEK" [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

25-12-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Степанова, А., & Кальний, С. . (2023). ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2 (223), 143-149. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/17

Схожі статті

1-10 з 15

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>