Статистика журналу

Вісник у цифрах

  • 1692 статті опубліковано з 2008 р.
  • h-index (median) = 20, i10-index = 61 (Google Scholar).

 Статистика 2022 року: 

  • 4 номери опубліковано; 
  • 35 статей подано у редакцію для розгляду (11% статей відхилено);
  • 31 статтю опубліковано, з них кожна третя - іноземною мовою; 
  • 55 авторів, з яких кожен шостий є представником зарубіжних країн.

Звіт редакції 2021 

Звіт редакції 2022