Архіви

  • Випуск 1(222)/2023
    Том 1 № 222 (2023)

    Представлено дослідження актуальних проблем економічної теорії, страхування, управління ризиками, перестрахування, державного управління, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, маркетингу,
    управління інвестиціями, теорії фінансів, банківської справи, статистики та шляхи й засоби їхнього розв'язання.
    Для наукових працівників, практиків, викладачів, аспірантів, студентів.