Публікаційна етика та заява про недопущення порушень

Публікаційна етика журналу “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка” відповідає найкращим міжнародним практикам і  стандартам видання наукової періодики, зокрема EASE Guidelines, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, Publishing Ethics Resource Kit for Editors, COPE Guidelines, ICMJE, а також критеріям і рекомендаціям від DOAJ, Web of Science, Scopus.

Публікаційна етика видання включає такі розділи:

Публікаційна етика складається з таких частин:

 • Публікація та обмін відкритими даними. 
 • Загальні питання подання, рецензування та редакційних процесів.
 • Відповідальність авторів.
 • Відповідальність рецензентів.
 • Відповідальність  редакторів.
 • Заява про приватність і конфіденційність.
 • Політика щодо джерел фінансування.
 • Нейтралітет до геополітичних суперечок.
 • Політика гендерних питань.

1 Публікація та обмін відкритими даними 

Ми заохочуємо публікацію та обмін відкритими даними відповідно до Принципів Panton і Принципів FAIR Data. Дані можуть бути опубліковані різними способами, наприклад, шляхом збереження у сховищах даних, пов’язаних із відповідною статтею, або як файли даних чи пакетів, що доповнюють статтю. Набори даних мають бути розміщені у відповідному надійному сховищі, а пов’язаний ідентифікатор (URL або DOI) набору(ів) даних має бути додано до розділу ресурсів даних статті. Покликання на набори даних також мають бути додані до списку покликань статті з DOI (якщо є). Якщо немає спеціального сховища даних, автори повинні зберігати свої набори даних у загальному сховищі, наприклад, у Zenodo чи аналогічних.

2 Загальні питання подання, рецензування та редакційних процесів

Реалізацію усіх редакційних процесів: подання, рецензування, редагування тощо забезпечує редакційно-видавнича система Open Journal System (OJS) від Public Knowledge Project. 

Усі учасники редакційного процесу отримують від редакції через систему OJS автоматизовані сповіщення електронною поштою. Детальний опис процедур подання, рецензування, редагування та виправлення помилок з усіма необхідними інструкціями описано в розділах “Подати статтю” і  “Процес  рецензування” на цьому сайті.

Ні Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ні редакція видання, не відповідають за належне функціонування редакційно-видавничої системи Open Journal System (OJS) від Public Knowledge Project (Відмова від відповідальності).

3 Відповідальність авторів

 

 1. Автори зобов’язані погодитися з тим, що їхні статті будуть опубліковані у відкритому доступі за ліцензією Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).
 2. Автори повинні засвідчити, що їхні рукописи є оригінальною роботою, рукопис раніше не публікувався і його не подано для публікації в іншому місці.
 3. Автори повинні подати рукопис грамотною англійською/українською мовою та відформатований відповідно до Рекомендацій для авторів
 4. Очікується, що всі згадані автори зробили  вагомий  внесок у дослідження, а також узгодили між собою порядок визначення авторів, а також їхні внески.
 5. Автори повинні зазначати всі джерела, використані у своєму рукописі.
 6. Автори повинні брати участь у процесі рецензування, зокрема вчасно реагувати на зауваження  рецензентів.
 7. Автори повинні повідомляти редакцію про будь-які помилки, які вони знайдуть у своїй статті під час редакційно-видавничого процесу та після публікації. Процедуру внесення виправлень описано в розділі Постпублікаційне обговорення та внесення змін 
 8. Автори повинні визнати всіх основних спонсорів дослідження, що стосується їхньої  статті. Інші джерела підтримки публікацій також мають бути чітко визначені в рукописі як подяки (наприклад, фінансування оплати за мовне редагування статті тощо).
 9. Автори повинні повідомляти редакцію про будь-який конфлікт інтересів (Політика щодо конфлікту інтересів). Відповідальний автор (автор-кореспондент, який подає статтю) повинен надати декларацію про будь-які конфлікти інтересів від імені всіх авторів. Конфлікт інтересів може бути пов'язаний зі спільним місцем роботи, джерелами фінансування, особистими фінансовими інтересами, членством у відповідних організаціях тощо.

4 Відповідальність рецензентів

 

 1. Рукописи будуть розглянуті щонайменше двома експертами, щоб якомога швидше  ухвалити перше рішення. Рецензентів просять повідомляти про будь-які конфлікти інтересів.
 2. Від рецензентів очікують не ретельного структурного чи мовностилістичного редагування рукопису, а зосередження уваги на його науковій якості, а також на загальному стилі, який має відповідати передовій практиці чіткого та стислого академічного письма. Якщо рецензенти визнають, що рукопис потребує редагування, вони повинні повідомити про це авторів і редактора у звіті.
 3. Рецензентів просять перевірити, чи  рукопис науково обґрунтований і чіткий, наскільки він цікавий аудиторії та чи прийнятна якість написання. Критерії оцінювання рукопису детально описано в Рекомендаціях для рецензентів у системі OJS.
 4. У разі серйозних розбіжностей між рецензіями або між авторами та рецензентами редактори можуть оцінити їх відповідно до свого досвіду або звернутися за порадою до члена редакційної колегії журналу.
 5. Рецензентів також просять зазначити, які статті вони вважають особливо цікавими чи значущими. Цим статтям може бути надано більше уваги та більшого зовнішнього розголосу, включаючи пресрелізи, адресовані науковим журналістам і ЗМІ.
 6. Під час другого раунду рецензування (після виправлень авторів) тематичний редактор може попросити рецензента оцінити переглянуту версію рукопису з огляду на рекомендації рецензента, подані під час першого раунду рецензування.
 7. Рецензентів просять бути ввічливими та конструктивними у своїх звітах. Повідомлення, які можуть бути образливими або неінформативними, буде ь скасовано. 
 8. Рецензенти не повинні переглядати рукописи, у яких вони мають конфлікт інтересів, що є результатом конкурентних, спільних чи інших відносин,  зв’язків з будь-якими авторами, компаніями чи установами, пов’язаними з авторами рукопису. 
 9. Рецензування оригінальних авторських рукописів здійснюється конфіденційно,   
 10. Рецензенти мають зберігати рукописи, пов’язані з ними матеріали та всі деталі, пов’язані з рецензуванням, суворо конфіденційними та не передавати їх третім особам.
 11. Рецензенти повинні чітко висловлювати свою точку зору та  аргументувати її.
 12. Рецензенти повинні ідентифікувати релевантну опубліковану роботу, яку автори не цитували.
 13. Рецензенти повинні утримуватися від використання будь-яких ідей авторів до публікації статті.
 14. Рецензенти також повинні звертати увагу редакторів на будь-яку суттєву схожість або збіги між розглянутим рукописом та будь-якою іншою опублікованою статтею, про яку вони знають.

5 Відповідальність  редакторів

 

 1. Редактори відповідають за наукову якість опублікованих статей,  приймають рішення  тільки на основі важливості, оригінальності, чіткості й  відповідності публікації предметній галузі.
 2. Літературні редактори відповідають за структурне та мовностилістичне редагування статей.
 3. Відповідальні редактори повинні переконатися, що всі дослідницькі статті  відповідають міжнародним етичним принципам та Публікаційній етиці видання, а також не допускати будь-яких конфліктів інтересів між авторами, рецензентами та членами редакційної колегії.
 4. Відповідальні редактори не повинні відхиляти статей на основі підозр, без доказів неналежної поведінки автора (авторів).
 5. Редактори повинні зберігати анонімність рецензентів, якщо останні не вирішать розкрити свою особу в порядку, встановленому цією політикою.

6 Заява про приватність і конфіденційність

Особисту інформацію авторів, рецензентів, редакторів та інших осіб, зареєстрованих на вебсайті журналу (імена та електронні адреси) редакція використовує тільки для перевірки, рецензування та/або публікації статей і  не передає  жодній іншій стороні.

Редакція визнає, що всі матеріали, надіслані до журналу, є приватною та конфіденційною власністю авторів. Щоб уникнути  заподіяння ​​шкоди авторам чи рецензентам через передчасне розголошення будь-якої інформації з авторського оригіналу статті, заборонено ділитися будь-якими деталями поданих статей чи звітів про рецензування з третіми особами.

Усі редактори та рецензенти, які беруть участь у редакційному процесі, не повинні розголошувати інформацію про зміст авторського оригіналу статті (загалом або будь-якої частини),  статус у процесі рецензування, коментарі та пропозиції рецензентів, а також проміжні або остаточні результати рецензування будь-кому, крім авторів і рецензентів. Будь-які запити від третіх сторін щодо використання або передачі поданих для публікації у Журналі авторських оригіналів редакція відхилятиме.

Редакція забезпечує конфіденційність рецензентів у процесі подвійного сліпого рецензування.

Усі працівники, які беруть участь у редакційному процесі, повинні утримуватися від будь-яких коментарів і не повідомляти публічно будь-яких  деталей  редакційного процесу, процесу рецензування під час підготовки до публікації та після публікації статті. 

Редакція не зберігає копій  відхилених рукописів. Коментарі рецензентів не можуть бути опубліковані або оприлюднені будь-яким іншим чином без дозволу рецензента, автора та відповідального редактора.

7 Політика щодо джерел фінансування

Автори повинні чітко зазначити джерела фінансування, використані для створення їхнього  рукопису, зокрема для дослідження та/або публікації. Інформацію про фінансову підтримку досліджень конкретними  організаціями відповідальний автор (автор-кореспондент) зазначає від імені всіх авторів під час подання статті у відповідній формі на платформі OJS. 

Інші джерела підтримки публікацій мають бути чітко зазначені в рукописі, як правило, у формі подяки (наприклад, за фінансування оплати за переклад, мовне редагування статті тощо).

8 Нейтралітет до геополітичних суперечок

Журнал є нейтральним до будь-яких політичних суперечок. Редактори не мають права висловлювати особисті преференції та упереджено ставитись до рукопису або до автора(ів), виходячи з їхньої держави походження, проживання та/або афіліації.

На всі рішення щодо публікації статті не повинно впливати походження рукопису, зокрема національність, етнічна  належність, політичні переконання, раса чи релігія авторів. Рішення щодо редагування та публікації не повинні визначатися політикою уряду чи інших установ поза межами редакції журналу.

Автори повинні деполітизувати свої дослідження, уникаючи провокаційних зауважень, спірних геополітичних тверджень і спірних позначень на картах.   Якщо цього неможливо уникнути, журнал залишає за собою право позначати їх принаймні як спірні під час або після публікації, публікувати коментарі редактора або відхиляти/відкликати статті.

Водночас редакція залишає за собою право відхиляти рукописи без рецензування, якщо: 

 1. автор(и) мають афіліацію організації чи установи, що перебуває на території держави-агресора, держави-спонсора тероризму;
 2. дослідження фінансоване організацією чи  установою, що перебуває на території держави-агресора, держави-спонсора тероризму;
 3. рукописи містять заклики до порушення державного ладу чи верховенства права, порушення прав людини, тероризму, спрямовані на поширення ідеологічних положень та/або заполітизованих ідей;
 4. дослідження побудовано на висновках/результатах, отриманих авторами, що афілійовані до організації чи установи, яка знаходиться на території держави-агресора, держави-спонсора тероризму (про що свідчать відповідні джерела, використані в  дослідженні), без належного  обґрунтування їх унікальності та оригінальності й значення у світовій науці, конкретного значення для запропонованого  до публікації дослідження; 
 5. дослідження приділяє необгрунтовано істотну увагу висновкам/результатам досліджень, що містять та/або віддзеркалюють суб’єктивні оцінки та/або думки автора(ів) щодо української державності та/або незалежності, спотворюють історичні події та/або української мови чи національної ідентичності.

9 Політика гендерних питань

Редакція журналу заохочує використання гендерно нейтральної мови , як-от «вони» замість «вона/він» і «їх» замість «його/її» або радить авторам подумати про перебудову речення так, щоб досягти   гендерної нейтральності.

Під час ухвалення рішення щодо публікації рукопису, вибору рецензентів і загалом впродовж редакційно-видавничого процесу редакція дотримується гендерно-нейтральної позиції,  у жодному разі не надає переваги представникам певної статі або віку, та не керується іншими дискримінаційними ознаками.