Редакція

Головний редактор:

Анжела ІГНАТЮК – доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, декан економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Відповідальний редактор:

Оксана БУЛКОТ – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Колектив редакції:

редактор англомовних текстів:
Микола ПЕТРОВСЬКИЙ – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов економічного факультету (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

помічник редактора:

Світлана НАБОКОВА –  коректор, технічний секретар (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

 

Адреса редакції:
Економічний факультет Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Васильківська, 90-a, оф. 701

Київ, 03022, Україна

тел.: +38 (044) 521-32-27

E-mail: bulletin.economics@knu.ua

Веб-сайт: https://econom.bulletin.knu.ua/

Фейсбук