ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД – ВИЗНАЧАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • О. Булкот, к.е.н., доцент Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0002-6311-1459
  • О. Любкіна, д-р екон. наук, доцент Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0002-8245-8300
  • Л. Анісімова, канд. фіз.-мат. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0001-9678-269X
  • М. Петровський, к.філол. н., доц. Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0003-3267-7123

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/2

Ключові слова:

інвестиції, перехід до відновлюваної енергетики, цілі сталого розвитку, транснаціональна компанія

Анотація

Вступ. Енергетичний перехід суттєво впливає на процеси зниження рівня викидів парникових газів і забезпечення сталого глобального економічного зростання. Зміна клімату і погіршення стану навколишнього середовища сьогодні становлять серйозні загрози для Європи та світу. Енергетичний перехід вимагатиме величезних інвестицій протягом багатьох років у виробництво відновлюваної енергії, енергоефективність та енергетичну інфраструктуру, а тому мета дослідження – аналіз та узагальнення основних інвестиційних тенденцій, що забезпечують перехід до відновлюваної енергетики у світовій економіці.

Методи. Для проведення належного й актуального дослідження використано методи наукового узагальнення, аналогії, абстрагування, аналіз та синтез. Для вивчення літературних джерел і формування висновків застосовано метод наукового аналізу та узагальнення; для аналізу статистичних та аналітичних даних використано метод логічного аналізу, структурний, статистичний та системний методи.

Результати. У 2022 р. загальний обсяг нових інвестицій у відновлювану енергетику в усьому світі становив приблизно 495 млрд дол. США (це на 17 % більше, ніж у 2021 р.). Обсяг фінансування чистої енергії в усьому світі демонстрував стабільну зростаючу тенденцію протягом останніх двох десятиліть. У 2004 р. інвестиції в чисту енергетику становили 32 млрд дол. США та зросли до піку в 495 млрд дол. США у 2022 р. У 2022 р. глобальні інвестиції в перехідні технології досягли 1,3 трлн дол. США, проте інвестиції у відновлювану енергетику мають зрости втричі до кінця цього десятиліття. Зберігання енергії, сонячна та вітрова енергія становлять основну частку у відновлюваних джерелах енергії, причому переважно за рахунок політики і програм державної підтримки та зниженню рівня витрат, а інвестиції в сонячну та вітрову енергію найвищі.

Висновки. Енергетичний перехід потребує капітальних вкладень не лише для виробництва відновлюваної енергії та електрифікації, але й для формування сталої інфраструктури, будівництва енергоефективних будівель та декарбонізацію промисловості. Для досягнення кліматичних цілей енергетичний перехід вимагає інтенсивнішого використання відновлюваної енергії кінцевими споживачами, електрифікації секторів кінцевого споживання та забезпечення вищого рівня енергоефективності. Саме корпоративний сектор відіграє основну роль як у фінансуванні інвестицій в енергетичний перехід, так і публічній промоції цієї ідеї.

Посилання

Addressing the Energy’s Interlinkages with other SDGs. (2022). United Nations. https://sdgs.un.org/sites/default/files/2022-06/Policy%20Briefs%20-2022%20Energy%27s%20Interlinkages%20With%20Other%20SDGs.pdf

Adrian, M., Purnomo, E.P., Enrici, A., & Khairunnisa, T. (2023). Energy transition towards renewable energy in Indonesia. Heritage and Sustainable Development, 5(1), 107–118.

Agenda 21. Programme of Action for Sustainable Development. (1992). United Nations. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

Bogdanov, D., Oyewo, A.S., Mensah, T.N.O., Nishida, Y., Saito, T., Aikawa, T., Kimura, S., Gagnebin, M., Pescia, D., Shimoyama, T., Sadovskaia, K., Breyer, C. (2023). Energy Transition for Japan: Pathways Towards a 100 % Renewable Energy System in 2050. IET Renew. Power Gener. 17, 3298–3324. https://doi.org/10.1049/rpg2.12844

Bulkot, O. (2021). Sustainable development in strengthening and promotion of investment climate of a country. In Ignatyuk, A. (Ed.). Economy. Finances. Business. Management, materials of the II International Forum. Modern trends and contradictions in the development of the world economy and international business. (pp. 28–30). https://www.efbm.org/wp-content/uploads/2021/11/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%95%D0%9C.pdf

Bulkot, O. (2022). Sustainable Investing: World Practice and Perspectives for National Economy of Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 1(218). https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/218-1/1

Butler-Sloss, S., & Bond, K. (2023). The Energy Transition in Five Charts and Not Too Many Numbers. https://rmi.org/the-energy-transition-in-five-charts-and-not-too-many-numbers

China Sets Offshore Wind Record Amid Clean Energy Surge. (2022, January, 25). Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-25/china-sets-offshore-wind-record-amid-massive-clean-energy-surge

Driving the global transformation agenda to a Smater more Sustainable World with Digital Solutions at its Core. Global Enabling Sustainability Initiative. https://gesi.org/

Eitan, A., & Hekkert, M.P. (2023). Locked in transition? Towards a Conceptualization of Path-Dependence Lock-Ins in the Renewable Energy Landscape. Energy Research & Social Science, 106. https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103316

Energy Efficiency 2022. International Enegry Agency. https://iea.blob.core.windows.net/assets/7741739e-8e7f-4afa-a77f-49dadd51cb52/EnergyEfficiency2022.pdf

Environmental, Social and Governance. NASDAQ. https://www.nasdaq.com/esg

Energy Transition. United Nations. https://www.undp.org/energy/our-work-areas/energy-transition

European Climate Law. (2021). European Commission. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en

Five ways to jump-start the renewable energy transition now. (2021). United Nations. https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/renewable-energy-transition

Fossil Fuel Subsidies. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies

Green Hydrogen for Industry: a Guide to Policy Making. (2022). International Renewable Energy Agency. www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Mar/IRENA_Green_ Hydrogen_Industry_2022_.pdf

Green Equity Principles & Guidance – Public call for comments. (2023). World Federation of Exchanges. https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/wfe-green-equity-principles-and-guidance-note-call-for-comments).

Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies Third Edition. (2007). United Nations. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/guidelines.pdf

Investment in Renewable Energy by Technology. (2018). Our World Data. https://ourworldindata.org/grapher/investment-in-renewable-energy-by-technology

Investments in Renewable Energy Worldwide in 2022, by region. (2022b). Statista. https://www.statista.com/statistics/186923/new-investments-worldwide-in-sustainable-energy-by-region/#statisticContainer

Kemfert, C., Breyer, Ch., & Oei, P-Yu. (Eds.). (2019). 100% Renewable Energy Transition: Pathways and Implementation. MDPI. https://mdpi-res.com/bookfiles/book/1987/100_Renewable_Energy_Transition.pdf?v=1700043259

Kiron, D., Unruh, G., Kruschwitz, N. Reeves, M. Rubel, H. Meyer Zum Felde, A. (May 23, 2017). Corporate Sustainability at a Crossroads. Progress Toward Our Common Future in Uncertain Times. https://sloanreview.mit.edu/projects/corporate-sustainability-at-a-crossroads/

Li, B. (2023). The role of financial markets in the energy transition: an analysis of investment trends and opportunities in renewable energy and clean technology. Environ Sci Pollut Res 30, 97948–97964. https://doi.org/10.1007/s11356-023-29014-6

Li, K. (2023). Role of digital economic development in the environmental transition of the renewable energy sector of China. Environ. Sci. Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-023-30582-w

Listing requirements. NYSE. https://www.nyse.com/listings-process

Mohamad, A. H. H., Zainuddin, M. R. K. V., & Ab-Rahim, R. (2023). Does Renewable Energy Transition in the USA and China Overcome Environmental Degradation? International Journal of Energy Economics and Policy, 13(6), 234–243. https://doi.org/10.32479/ijeep.14840

MSCI ACWI IMI Renewables and Energy Efficiency Index. (2023). MSCI. https://www.msci.com/documents/10199/db1e81a4-3f15-8cff-ad61-292f9a311ce3

New investment in renewable energy worldwide from 2004 to 2022. (2022a). Statista. https://www.statista.com/statistics/186807/worldwide-investment-in-sustainable-energy-since-2004/

Porter, S.E. Hardin, K. (2020). Navigating the Energy Transition from to Grow. Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/energy-resources/Deloitte-nl-eri-navigating-energy-transition-DI.pdf

Ranked the Top 10 Countries by Energy Transition Investment. (2022). Visualcapitalist. https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-top-10-countries-by-energy-transition-investment/

Renewable Energy: The Clean Facts. (2022, June, 1). NRDC. https://www.nrdc.org/stories/renewable-energy-clean-facts#sec-whatis

Renewable Energy. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. https://www.energy.gov/eere/renewable-energy

Renewable Energy Explained. US Energy Information Administration. https://www.eia.gov/energyexplained/renewable-sources/

S&P Global Commodity Insights. Atlas of Energy Transition. (2023a). Standard & Poor’s. https://storymaps.arcgis.com/collections/1e05ebf390554cb8b7cefa80e521afda

S&P Global Commodity Insights. Unraveling Uncertainty: 2023 Scenarios and Net-Zero Cases. (2023b). Standard & Poor’s. https://www.spglobal.com/commodityinsights/PlattsContent/_assets/_files/en/specialreports/energy-transition/unraveling-uncertainty-2023-scenarios-and-net-zero-cases.html

SDG Investment Trends Monitor, Issue 4. (2023b). UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/diaemisc2023d6app1_en.pdf

Sustainable Development Goals. United Nations. https://sdgs.un.org/goals

Sustainable Growth. Making More Possible. London Stock Exchange. https://www.lseg.com/en/solutions/sustainable-finance

The European Green Deal: Striving to be the First Climate-Neutral Continent. (2019). European Commission. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

The Renewable Energy Transition Explained. (2022). Trinasolar. https://www.trinasolar.com/en-glb/resources/newsroom/mathe-renewable-energy-transition-explained

The WFE’s 9th Sustainability Survey. (2022). World Federation of Exchanges. https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/Final%20WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202023_v3.pdf

United Nations. (1996). Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies. United Nations Sales Publication. No. E.96.II.A.16. New York, August 1996.

World Energy Transitions. (2023). Outlook 2023: 1.5°C Pathway. International Renewable Energy Agency, Vol. 1. www.irena.org/publications

World Investment Report 2014. (2014). Investing in the SDGs: an Action Plan. UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2014_en.pdf

World Investment Report 2023. (2023). WIR 2023. Investing in Sustainable Energy for All. UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf

What is renewable energy? United Nations. https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy#:~:text=Renewable%20energy%20is%20energy%20derived,plentiful%20and%20all%20around%20us

Climate & Energy Framework. European Commission. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en#:~:text=In%20July%202021%2C%20the%20European,climate%2Dneutral%20continent%20by%202050.

Konzerne verursachen 60 Prozent der Klimagase. (2013, November, 21). Süddeutsche Zeitung. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/co2-emissionen-90-konzerne-verursachen-60-prozent-der-klimagase-1.1823922

Завантаження

Опубліковано

25-12-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Булкот, О., Любкіна, О., Анісімова, Л. ., & Петровський, М. (2023). ІНВЕСТИЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД – ВИЗНАЧАЛЬНА ТЕНДЕНЦІЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2 (223), 10-19. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/2

Схожі статті

1-10 з 34

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають