ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ НА КОНКУРЕНЦІЮ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИК ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ФОРМІ ЗНИЖОК

Автор(и)

  • Анжела ІГНАТЮК, д-р екон. наук, проф. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9103-6943
  • Дар'я ЧЕРЕДНІЧЕНКО, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-1214-6691

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/7

Ключові слова:

цінова дискримінація, знижки, конкуренція, антиконкурентні ефекти, економічний аналіз, ефективність, суспільний добробут

Анотація

Вступ. Актуальність цього дослідження полягає в необхідності розкриття ефектів цінової дискримінації та їхнього впливу на конкуренцію та суспільний добробут. Метою дослідження є систематизація економічних інструментів для оцінювання цінової дискримінації, зокрема в контексті надання знижок. Об’єктом дослідження виступає цінова дискримінація, зокрема в контексті надання знижок, яку використовують на ринку. Предметом дослідження є економічні інструменти для оцінювання про- та антиконкурентних ефектів цінової дискримінації у вигляді знижок.

Методи. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові та спеціалізовані методи, зокрема аналіз сучасної літератури з конкурентного права та економіки, а також рішень конкуренційних органів та судів. Метод аналізу та синтезу застосовувався для узагальнення та класифікації інструментів.

Результати. Дослідження показало різноманітні економічні інструменти для оцінювання ефектів цінової дискримінації, а саме: тест на співвідношення ціни та витрат, тест на однаково ефективного конкурента, тест на ефект втягування, тест на навантаження нового учасника ринку, тест на добровільну втрату прибутку та інші.

Висновки. Застосування цих інструментів у комплексі дозволяє розрізняти про- та антиконкурентну поведінку компаній. Важливо обирати інструменти з урахуванням конкретного випадку та юрисдикції, щоб уникнути надмірних обмежень програм лояльності. Зростаюча роль цифрової економіки та майбутнє членство України в Європейському Союзі роблять це дослідження актуальним і важливим для подальшого розвитку конкурентної політики.

 

Посилання

Elhauge, E. (2009). Tying, bundled discounts, and the death of the single monopoly profit theory. Harward law Review, p. 399.

European Commission. (1983). Case 83/462/EEC ECS/AKZO. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983D0462

European Commission. (2005). DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to exclusionary abuses. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_05%09_1626

European Commission. (2009a). Case COMP/C-3/37.990 EC vs. Intel Corp. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37990/37990_3581_18.pdf

European Commission. (2009b). Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01)

European Commission. (2019). Case AT.39711 EC/Qualcomm. https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39711/39711_4493_4.pdf

Fletcher, A., Williams, M., & Walker,M. (2017). Predation and excessive pricing. Price discrimination, discounts, tying and bundling. Unit 4, Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, King’s College London, p. 26, 56.

Fumagalli, C., & Motta, M. (2016). On the Use of Price-Cost Tests in Loyalty Discounts and Exclusive Dealing Arrangements: Which Implications from Economic Theory? р. 23. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2851419

Gaudin, G., & Mantzari, D. (2022). Google shopping and the as-efficient-competitor test: taking stock and looking ahead. Journal of European Competition Law & Practice, 13(2), p. 125.

General court. (2021). Judgement in Case T-612/17, Google and Alphabet v Commission, EU:T:2021:763. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017TJ0612

Geradin, D. (2008). Separating pro-competitive from anti-competitive loyalty rebates: A conceptual framework. Paper prepared for the Asia International Competition Conference, p. 14. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1259830

Geradin, D., & Elhauge, E. (2011). Global Competition Law and Economics. 2nd ed., Hart Publishing, p. 637–638.

Завантаження

Опубліковано

25-12-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Ігнатюк, А., & Чередніченко, Д. (2023). ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТІВ НА КОНКУРЕНЦІЮ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИК ЦІНОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ФОРМІ ЗНИЖОК. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2 (223), 53-59. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/7

Схожі статті

1-10 з 22

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають