НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Галина КУПАЛОВА, д-р екон. наук, проф. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
  • Ксенія ДЕМЧЕНКО, асп. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-4486-8349

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/11

Ключові слова:

підприємство, підприємництво, суб’єкт господарювання, виробництво, екологічна модернізація, екологічні інновації, інноваційний розвиток, передумови модернізації, структурно-логічна матриця, управління

Анотація

Вступ. Важливими умовами надання міжнародними потенційними партнерами-донорами всебічної допомоги для відбудови України є реалізація «зелених» проєктів, здійснених на принципах сталого розвитку, максимально прозорих, за широкої участі громадськості. Мета дослідження полягає у виявленні та вивченні передумов впровадження екологічно дружніх технологій у підприємницьких структурах України для передбачення можливих загроз, проблем, а також мотиваційних чинників у здійсненні цього процесу. Врахування їх сприятиме розробці науково обґрунтованих концептуальних засад політики екологічної модернізації промислового виробництва в контексті повоєнної відбудови, розвитку підприємств та економіки країни в цілому на принципах Європейського зеленого курсу. Об’єкт дослідження – процеси екологічної перебудови виробництва суб’єктів підприємництва України на засадах сталого розвитку з урахуванням кращого європейського досвіду.

Методи. Використано загальнонаукові методи, зокрема аналіз і синтез, за допомогою яких було проаналізовано фактори, що впливають на рішення про інвестування в екологічне поліпшення; порівняльний метод застосовано для зіставлення підходів до систематизації передумов технологічного оновлення виробничих процесів; метод групування слугував виокремленню основних груп передумов, метод абстрагування й узагальнення у поєднанні з графічним методом використано в розробці структурно-логічної матриці координатного поля передумов модернізації виробництва суб’єктами підприємництва.

Результати. Сформовано систему основних передумов проведення екологічної модернізації виробництва зі специфічною ієрархією. Проаналізовано взаємозв’язок між суб’єктом господарювання і факторами впливу на процес прийняття управлінських рішень про початок екологічної перебудови.

Висновки. Встановлено відсутність єдиного погляду на визначення передумов, які сприяють впровадженню сучасних екотехнологій. Виявлено і систематизовано основні передумови екологічної модернізації виробництва, які умовно об’єднані у шість основних груп: історичні, адміністративно-примусові, стимуляційні, ринкові, техніко-технологічні та ініціативні. За ознаку групи взято мотив для впровадження дружніх технологій. Ці групи передумов взаємозалежні та підпорядкувані одна одній, характеризують основні стимули для прийняття рішення про екомодернізацію. Для характеристики взаємодії “передумова – суб’єкт господарювання” запропоновано структурно-логічну матрицю, що дозволить зрозуміти, які передумови здатні активізувати процеси інноваційного оновлення виробництва, допоможе розробити ефективну політику впровадження екологічних інновацій як на державному, так і на рівні окремого підприємства.

Посилання

Blättel-Mink, B., Becker, S., Katz, I., Stysial, K., & Ünal, S. (1999). Bedingungen ökologischer Innovation in Unternehmen. Universität Stuttgart. https://elib.uni–stuttgart.de/bitstream/11682/8542/1/ab121.pdf

Blättel-Mink, B. (2001). Wirtschaft und Umweltschutz. Grenzen der Integration von Ökonomie und Ökologie. Campus Verlag. https://books.google.com.ua/books/about/Wirtschaft_und_Umweltschutz.html?id=mSBA0IeuxwkC&redir_esc=y

Cyliuryk, G.I. (n. d.). Innovative activities in the context of economic competition. Oblik i finansy’ APK: buxgalters’ky’j portal. https://magazine.faaf.org.ua/innovaciyna-diyalnist-v-umovah-ekonomichnoi-konkurencii.html [in Ukrainian].

Damashke, S., & Vachedin, D. (2011, March 18). «Green revolution»: learn ecology in Germany. Deutsche Welle. https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F–%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F–%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC–%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E–%D0%B2–%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a–4930181 [in Ukrainian].

Dutta, S., Lanvin, B., Leon, L., & Wunsch-Vincent, R. (2021). Global innovation index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 Crisis (Report 14). World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

EUROSTAT. (2017). Innovation statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Innovation_statistics

Leibniz Centre for European Research. (2004). End-of-Pipe or Cleaner Production? An empirical comparison of environmental innovation decisions across OECD countries. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/24090/1/dp0482.pdf

Peng, B., Zheng, Ch., Wie, G., & Elahi, Eh. (2020). The cultivation mechanism of green technology innovation in manufacturing industry: From the perspective of ecological niche. Journal of Cleaner production, №119711. https://www.researchgate.net/publication/345354240_The_cultivation_mechanism_of_green_technology_innovation_in_manufacturing_industry_From_the_perspective_of_ecological_niche

Schrader, B. (2000). Ökologische Innovationen in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Geschäftsstelle Berlin

Srinivas, (2005). H. Cleaner Production. Sustainability Concepts. https://www.gdrc.org/sustdev/concepts/02-c-prod.html

Statistics Finland. (2014). Adoption of innovations producing environmental benefits in 2012 to 2014. https://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_009_en.html

United Nations Development Organization. (2019). Industrial development report 2020: industrializing in the digital age. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/UNIDO_IDR2020-MainReport_overview.pdf

Vlasova, E. (2013, March 13). Ecological situation in China – the problem for the whole world. Bellona. https://bellona.ru/2013/03/13/ekologicheskaya-situatsiya-v-kitae-probl/ [in Ukrainian].

Volkswagen invests 44 billion Euros in new technologies. (2018, November 18). Ekonomichna pravda. https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/18/642745/ [in Ukrainian].

Zhmerenecz’ky’j, O. (2017, November 21). Protectionism or imports: is it worth to protect Ukrainian producers? Ekonomichna pravda. https://www.epravda.com.ua/publications/2017/11/21/631404/ [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

25-12-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Купалова, Г., & Демченко, К. (2023). НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2 (223), 84-92. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/11

Схожі статті

1-10 з 17

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>