ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИВ УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Рак Роман, кандидат економічних наук Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0002-9526-1734
  • Делас Віталіна, кандидат економічних наук Київський національний університет імені Тараса Щевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/15

Ключові слова:

фінансова інтеграція, фінансова система, фінансові активи, міжнародні фінанси, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

Розглянуто показники фінансових активів та динаміка їхньої зміни в системі міжнародних фінансів у контексті глобальних змін фінансової архітектури та фінансових взаємозв'язків, що сталися в останні десятиріччя. З'ясовано, що обсяги глобальних активів у 2020 р. перевищують глобальний ВВП у більш ніж 18 разів та охоплюють три основні приблизно рівнозначні складові – активи реального сектору економки, активи фінансового сектору та активи фінан- сової стреми. Порівняння світових закономірностей з відповідними показниками розвитку фінансових активів України показало їхні суттєві відмінності, як в обсягах щодо ВВП, так і структурі, що свідчить про значне відставання в роз- витку вітчизняного фінансового сектору та про потребу його реформування в контексті інтеграції до світового фінансового простору.

Посилання

Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку // Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 2021. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights (дата звернення 10.02.2023).

The rise and rise of the global balance sheet: How productively are we using our wealth? : Report. Nov. 15, 2021. URL: https://www.mckinsey.com/ industries/financial-services/our-insights/the-rise-and-rise-of-the-global- balance-sheet-how-productively-are-we-using-our-wealth#section-header-1 (accessed 09.02.2023).

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах // Державна служба статистики України. Національні рахунки, 2023. URL: https://ukrstat.gov.ua/ operativ/operativ2020/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2020u.htm (дата звер- нення 09.02.2023).

Статистика фінансового сектору // Національний банк України, 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial#3fa (дата звер- нення 10.02.2023).

Квактун О. О., Чала В. С. Інвестиційна діяльність на міжнародних фінансових ринках в умовах світової кризи // Економічний простір, 2013. № 77. С. 14–22.

Колосова В. П. Глобалізація міжнародного фінансового ринку // Наукові записки, 2012. № 4. С. 36–41.

Стецько М. В. Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності : зб. наук. пр. // Економічний аналіз. Тернопіль : ВПЦ ТНЕУ "Економічна думка", 2016. Т. 25. № 1. С. 158–168.

Марина А. С. Фінансова система України в умовах інтеграції до світового фінансового простору // Фінансовий простір, 2013. № 2. С. 19–23.

Аврамчук Л. А., Волков А. Ю. Основні засади розвитку фінансового ринку в Україні // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту, 2019. Вип. 25, ч. 1. С. 6–8.

Петкова Л. Інтеграція України до світового фінансового простору в міжнародних співставленнях та макроекономічній динаміці // Фі- нансовий простір, 2013. № 1. С. 15–25.

Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 2021. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/Documents/1de553a1-23ba-4834-8936-3acffa7234bd/Zvit2021.pdf (дата звернення 01.02.2023)

Рошило В. І. Банківське кредитування в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи розв'язання / Гроші, фінанси та кредит, 2021. Вип. 54. С. 221–228.

Financial globalization: Retreat or reset? // McKinsey Global Institute, 2013. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Global%20Capital%20Markets/Financial%20globalization/MGI_Financial_globalization_Executive_Summary_Mar2013.pdf (accessed 31.01.2023).

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року / URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FS_2025.pdf (дата звернення 02.02.2023).

Макроекономічні показники // Національний банк України, 2023. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators#4 (дата звернення 08.02.2023).

World Economic Outlook. 2023. URL: https://www.imf.org/en/ Publications/WEO (accessed 31.01.2023).

Завантаження

Опубліковано

27-04-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Рак, Р. ., & Делас , В. . (2023). ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИВ УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 120-125. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/15

Схожі статті

1-10 з 17

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>