КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ: ЗМІСТ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • Мірошниченко Ольга , кандидат економічних наук Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0003-3822-4803

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/11

Ключові слова:

відкриті інновації, концепція відкритих інновацій, знання, моделі фінансування відкритої інноваційної діяльності

Анотація

Розглянуто сутність та передумови виникнення концепції відкритих інновацій, особливості її використання в умовах високої турбулентності зовнішнього середовища. Охарактеризовано основні аспекти побудови ефективних каналів взаємодії з партнерами для впровадження відкритої інноваційної діяльності. З'ясовано, що важливу роль при запро- вадженні моделі відкритих інновацій відіграють цільові потоки знань, які використовують як з метою прискорення інноваційних процесів усередині компанії, так і для більш ефективного використання інновацій у зовнішньому середо- вищі. Визначено, що для фінансування відкритих інновацій використовують відповідні моделі залучення інвестицій через венчурні фонди, зовнішні акселератори та спін-оффи – для великого бізнесу; зовнішні інкубатори, бізнес-ангели, стартап-скаутинги, краудфандинг та хакатони – для середнього та малого бізнесу.

Посилання

Бортніков Д., Точиліна О., Кравцов К. Краудфандинг: посібник зі сталості. Соціальним підприємцям та громадським діячам // School of ME, 2022. URL: https://drive.google.com/file/d/1RLJj6T2FIruXwXgZhY7IBv KzQCSns6NT/view (дата звернення 10.01.2023).

Гамцемлідзе Є.П. Відкриті інновації та їх вплив на розвиток біз- несу // Нові компетенції для Індустрії 5.0 та управління даними для за- кладів вищої освіти: збірник матеріалів круглого столу / під заг. ред. В. В. Храпкіної, К. В. Пічик; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Київ : НаУКМА, 2023.

Кузнєцова М. Використання бізнесом практики відкритих іннова- цій в умовах розвитку економіки знань // Економіка та суспільство, 2023. Вип. 47. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/2089/2017 (дата звернення 10.01.2023).

Лазаренко Ю.О. Концепція відкритих інновацій 2.0 як основа для розробки корпоративної стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій // Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2021 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2021.

Мірошниченко О., Кривко К. Сучасні напрями розвитку ресурсної концепції // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка: Економіка, 2015. № 170.

Мірошниченко О. Знання як комплементарна складова інтелектуального капіталу підприємства // Вісн. Львів. ун-ту. Серія економічна, 2021. № 61. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/ issue/viewIssue/480/48 (дата звернення 10.01.2023).

МОН пропонує проєкт зі створення мережі стартап-школа-інкуба- тор-акселератор задля відновлення та розвитку інноваційної екосистеми. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-proyekt-zi-stvorennya- merezhi-startap-shkola-inkubator-akselerator-zadlya-vidnovlennya-ta-rozvitku- innovacijnoyi-ekosistemi (дата звернення 10.01.2023).

Наука та інновації: відбувся хакатон, присвячений післявоєнній відбудові України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/nauka-ta-innovaciyi- vidbuvsya-hakaton-prisvyachenij-pislyavoyennij-vidbudovi-ukrayini.

Нетудихата К.Л. Відкриті інновації та державна політика на су- часному етапі розвитку економіки // Наук. пр.: наук. журн. Серія: Економіка. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. П. Могили, 2017. Т. 296, Вип. 284. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/388398.pdf (дата звернення 10.01.2023).

Огляд ринку венчурних і прямих інвестицій в Україні у 2019 році. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/press-room/press-release/2020/ investments-into-startups-2019.html (дата звернення 10.01.2023).

De Jong J.P.J. Policies for open innovation: theory, framework and cases // Research project funded by VISION Era-Net. Helsinki, Finland, 2008.

Chesbrough H., Bogers M. Explicating open innovation: clarifying an emerging paradigm for understanding innovation // New frontiers in open innovation / eds. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke and J. West. UK : Oxford University Press, 2014.

Chesbrough H. Open innovation: a new paradigm for understanding industrial // Open innovation: researching a new paradigm / eds. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West. UK : Oxford University Press, 2006. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c907/23301cc2c1d0040d3f32 eec43371ff93e9eb.pdf (дата звернення 10.01.2023).

Chesbrough H. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology // Harvard Business School Press, Boston MA, 2003.

Cinzia Battistella, Alberto F. de Toni, Elena Pessot. Framing open innovation in start-ups' incubators: a complexity theory perspective // J. of open innovation: technology, market, and complexity, 2018. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853122002888 (дата звернення 10.01.2023).

Croeser E. Open innovation: strategies and best practice to manage partnerships. 2022. URL: https://www.itonics-innovation.com/blog/open- innovation-strategies-and-best-practice.

Crunchbase. Official Site. URL: https://www.crunchbase.com/(дата звернення 10.01.2023).

Curley M., Salmelin B. Open innovation 2.0: a new paradigm. 2016. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/24-oispgopeninnovation 20anewparadigm-whitepaper.pdf (дата звернення 10.01.2023).

Curley M. Twelve principles for open innovation 2.0 // Nature, 2016. Vol. 533.

Global funding slide in 2022 sets stage for another tough year. URL: https://news.crunchbase.com/venture/global-vc-funding-slide-q4-2022/ (дата звернення 10.01.2023).

Ilan Bijaoui. The open incubator model: entrepreneurship, open innovation, and economic development in the periphery. Springer. 2015.

Latouche P. Open innovation: corporate incubator. Wiley-ISTE. 2019.

Porter Michael E. On competition. Harvard Business Review Press; Updated, Expanded ed. Edition, 2009.

Seybold P.B. Seybold outside innovation: how your customers will co-design your company's future: Harper Collins Books. 2006.

Shebuilds Ukraine hackathon. URL: https://www.rebuilduahackathon.com/ uk (дата звернення 10.01.2023).

2022 saw a historic decline in VC funding. URL: https://www.emergingtechbrew.com/stories/2023/01/09/2022-saw-a-historic- decline-in-vc-funding (дата звернення 10.01.2023).

Venture capital deals set for worst drop in over two decades. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-07/venture-capital-deals- set-for-worst-drop-in-over-two-decades?sref=KkPzpZvz&leadSource=uverify%20wall (дата звернення 10.01.2023).

Ринок венчурного і приватного капіталу в Україні // Ukraine deal review 2021. URL: https://kreston.ua/ukraine-deal-review-2021-rynok- venchurnoho-i-pryvatnoho-kapitalu-v-ukraini/ (дата звернення 10.01.2023).

Ukraine deal review. May 2022. URL: https://kreston.ua/wp- content/uploads/2022/05/Ukraine-Deal-review.pdf (дата звернення 10.01.2023).

Завантаження

Опубліковано

01-05-2023

Версії

Як цитувати

Мірошниченко, О. . (2023). КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ: ЗМІСТ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(222), 88-94. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/11 (Original work published 2023)

Схожі статті

1-10 з 11

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>