ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ В АСПЕКТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Автор(и)

  • Гура Надія, доктор економічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Щевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/5

Ключові слова:

акціонерні товариства, облік і оподаткування, власний капітал, акції, дивіденди

Анотація

Досліджено генезис законодавчого забезпечення діяльності акціонерних товариств і його вплив на облік. На ос- нові аналізу особливостей діяльності акціонерних товариств виокремлено специфічні ділянки обліку в них. Порівня- льний аналіз із законодавчим забезпеченням діяльності акціонерних товариств і обліку в них в зарубіжних країнах дозволив виділити основні відмінності. Розкрито специфічні питання обліку в акціонерних товариствах – облік формування статутного капіталу; його збільшення, зменшення, зміни структури; викупу акцій; конвертації фінан- сових інструментів в акції; оподаткування дивідендів, облік їх нарахування і виплати; відображення у звітності при- бутковості акцій. Запропоновано зміни до нормативних документів з обліку в акціонерних товариствах для відпо- відності сучасному законодавству.

Посилання

State Classifier of Ukraine DK 002:2004 "Classification of Organizational and Legal Forms of Business", approved by Order of Derzhspozhivstandart of Ukraine No. 97 dated 05/28/2004. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0097609-04#Text (accessed 10.12.2022).

Law of Ukraine "On joint-stock companies" dated 07.27.22 No. 2465 (effective from 2023). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2465-20#Text (accessed 18.04.2023).

Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" dated September 17, 2008 No. 514 (valid until 2023). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/514-17#Text (accessed 21.09.2022).

Law of Ukraine "On Limited and Additional Liability Companies" dated February 6, 2018 No. 2275 Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text (accessed 10.10.2022).

Official website of the State Statistics Service of Ukraine https://www.ukrstat.gov.ua/

Lubar O.O. (2020). Normative and legal regulation of equity accounting. Efficient economy, 4, 11-16 doi: 10.32702/2307-2105- 2020.4.99

Nazarenko O.V. & Chizhova T.S. (2019). Organizational aspects of the formation, accounting, and audit of the equity capital of enterprises. Economy and the state, 9, 30–34.

Petryshyn L, Zhydovska N. & Rostoka M. (2020). Theoretical and methodological aspects of equity capital accounting. Bulletin of the Lviv National Agrarian University. Series Economy of agro-industrial complex, 27, 71-79. doi: 110.31734/economics2020.27.071

Kurko A., (2020).. Formation of the authorized capital of a joint-stock company: problems of theory and practice. ΛΌГОΣ. online Retrieved from: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1642 (accessed 21.05.2022).

Melnyk T.G. & Dymnich V.V. (2018). Features of equity accounting in joint-stock companies. Young scientist, 3(2), 665-669.

Methodical accounting recommendations for operations on the formation of authorized capital in joint-stock companies, approved by the decision of the State Securities and Stock Market Commission No. 256 dated 11.06.2003 Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/va256312-03#Text (accessed 13.02.2023).

Instructions on the application of the chart of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities, and economic operations of enterprises and organizations, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 11/30/99 No. 291. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (accessed 14.11.2022).

International accounting standard 32 Financial instruments: presentation. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/storage/files/% D0%9C%D0%A1%D0%91%D0%9E%2032_ukr_2022.pdf (accessed 10.01.2023).

International Financial Reporting Standard 2 Share-based payment. Retrieved from: https://www.mof.gov.ua/storage/files/% D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%202_ukr_2022.pdf (accessed 10.01.2023).

Tax Code of Ukraine dated December 2, 2010 No. 2755. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 21.04.2023).

Завантаження

Опубліковано

28-04-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Гура , Н. . (2023). ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ В АСПЕКТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 42-47. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/5

Схожі статті

1-10 з 38

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>