Мета та проблематика

Мета журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка» — публікування рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 292 Міжнародні економічні відносини.

Види публікацій: вступне слово редактора, дослідницькі статті, оглядові статті, інформація про виправлення. 

Завдання журналу

 • розвиток українського наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
 • сприяння ефективній публічній комунікації вчених, якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень в галузі економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів, банківської справи, підприємництва, біржової діяльності, обліку та оподаткування у вітчизняній і світовій наукових спільнотах;
 • підтримування реформи системи державного управління в Україні, проведення досліджень щодо адаптації української системи державного управління до стандартів Європейського Союзу
 • забезпечення продуктивного діалогу між економістами;
 • допомога науковцям поширювати свої доробки та ідеї серед представників бізнесу;
 • публікація результатів інноваційних прикладних досліджень, що працюють на підвищення ефективності діяльності економічних структур і вдосконалення економічної соціалізації;
 • орієнтація освітнього процесу вищих навчальних закладів на зміни у змісті діяльності економічних систем, обмін досвідом викладання економічної науки, формування міжкультурної компетентності;
 • популяризація та розвиток економічних ідей, заснованих на засадах сталого розвитку.

 Проблематика публікацій:

 • актуальні проблеми економічної теорії,
 • державне управління,
 • міжнародна економіка,
 • економіка підприємства,
 • менеджмент,
 • теорія і практика фінансів,
 • теорія і практика банківської справи,
 • страхування,
 • статистика,
 • бухгалтерський облік та аудит,
 • безпека,
 • екологічна безпека,
 • економіко-математичне моделювання
 • інформаційні технології в економіці.